Aday Öğrenci

Bağlantılar

Aday Öğrenci

  •  1 Haziran 2018 Cuma
  •  965 Görüntüleme
  •  Yazdır

  

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER,


TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 'NE HOŞGELDİNİZ !


NEDEN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ?

Sağlık Bilimleri Fakültesi 1996 yılında kurulan tokat Sağlık Yüksekokulu’nun 2016 yılında kapatılarak fakülteye dönüşmesi ile kurulmuştur.

Kaliteli eğitim sistemi ve güçlü akademisyenleri ile tercih edilen bir fakültedir.

Fakültemizin temel amacı; Atatürk ilkeleri ışığında, bilimsel anlayışlı, çağdaş, kendisine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. 

Ebelik, hemşirelik ve fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin aktif olarak öğrenci kabul ettiği fakültede toplam 8 bölüm bulunmaktadır.

Fakültede 2 Profesör, 1 Doçent, 15 Dr. Öğr. Üyesi, 5 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere 28 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.

Fakültemiz öğrenci kabulüne 1993- 1994 yılında hemşirelik bölümüne 1997-1998 yılında ebelik bölümüne alarak başlamıştır. 2018- 2019  yılında fizyoterapi ve rahabilitasyon bölümüne öğrenci almaya başlamıştır. 2018-2019 Eğitim–Öğretim yılından itibaren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne öğrenci alımına başlanmıştır.

2014 bahar döneminden itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı kapsamında yüksek lisans programı sürdürülmektedir.  

Öğrencilerimiz Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ile yurt dışında 3-12 ay arasında olmak üzere eğitimlerini sürdürebilirler. Staj hareketliliği de yapılarak yurt dışına gidilebilmektedir. Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı ile öğrencilerimiz yurt içindeki bir üniversitede eğitimlerini iki yarıyıl süresince sürdürebilmektedirler.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda gelişimi en az bilimsel çalışmalar kadar önemsenmektedir. Ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla öğrenci kulüpleri kurulmuştur.

Bizimle birlikte geleceğe aydınlık bakmayı hedefleyen sevgili öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz.


NEDEN EBELİK BÖLÜMÜ ?

Ebelik mesleği insanlık tarihi kadar eskidir. Ülkemizde ebelik usta-çırak ilişkisi ile başlamış, eğitimin gelişmesiyle beraber ebe okulları, liseler, önlisans, lisans, yüksek lisans ve günümüzde doktora düzeyinde eğitimlerle sürdürülmektedir. Ebelik mesleği temelde ailenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlar.

Ebelik eğitimi, lise mezunları için tam gün esasına dayalı en az 4 yıl süreli teorik ve pratik eğitimden oluşur.  Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme sınavında (LYS) Ebelik bölümü “Fakülte” lisans programı için yeterli "MF3" puan almak, gerekmektedir.

Ebeler Sağlık Bakanlığına, Sosyal Sigortalar Kurumu ve üniversitelere bağlı ve özel hastanelerde, doğumevlerinde, çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde, doğum klinikleri ve dispanserlerde iş bulabilirler. Ülkenin her yerinde çalışma olanağının olması bakımından işsizlik sorunu çok azdır. Lisans mezunu ebeler isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde; öğrencilerimize gelişmiş bir teorik eğitimin yanı sıra, neredeyse yarıya yakını uygulamaya dayalı bir eğitim verilmekte olup, öğrencilerimiz kurumumuz içerisinde gelişmiş alt yapısı bulunan laboratuarlarımızdan yararlanabildiği gibi ilimizde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde uygulama yapma imkanına sahip olabilmektedirler. Bu uygulamaları doğrudan alanında deneyimli ve tecrübeli eğiticileri rehberliğinde yürütmektedirler.

Öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra üniversitemizin sunduğu sosyal olanaklardan da faydalanabilmektedirler. Fakültemiz bünyesinde Kızılay Kulübü ve Puzzle Kulübü bulunmakta olup, öğrencilerimiz bu kulüplerde boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal aktivitelere katılma imkanına sahip olabilmektedirler. Aynı zamanda bölümümüz bünyesinde 2016 yılında kurulan futbol takımımız düzenlenen müsabakalarda başarılı bir şekilde mücadele etmiştir.

Sonuç olarak bölümümüz, hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli mükemmel bakım verebilecek, dünya standartlarında hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Ebelik bölümümüz için sabırlı, şefkatli, samimi, yeni bir yaşamın ilk anlarına tanıklık etmek isteyen, değişime ve gelişime açık, üretken öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz.

NEDEN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ?

Fakültemizde hemşirelik eğitimi 24 yıldır köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Eğitim ülkemizin en iyi üniversitelerinden mezun olmuş, alanında oldukça yetkin 8 Dr. Öğr. Üyesi, 4 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir. Hemşirelik programımız, multidisipliner bir eğitim anlayışı içerisinde, üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak, sosyal, kültürel gelişim sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır.

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde; öğrencilerimize gelişmiş bir teorik eğitimin yanı sıra, neredeyse yarıya yakını uygulamaya dayalı bir eğitim verilmekte olup, öğrencilerimiz kurumumuz içerisinde gelişmiş alt yapısı bulunan laboratuarlarımızdan yararlanabildiği gibi ilimizde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde uygulama yapma imkanına sahip olabilmektedirler. Bu uygulamaları doğrudan alanında deneyimli ve tecrübeli eğiticileri rehberliğinde yürütmektedirler.

Öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra üniversitemizin sunduğu sosyal olanaklardan da faydalanabilmektedirler. Fakültemiz bünyesinde Kızılay Kulübü ve Puzzle Kulübü bulunmakta olup, öğrencilerimiz bu kulüplerde boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal aktivitelere katılma imkanına sahip olabilmektedirler. Aynı zamanda bölümümüz bünyesinde 2016 yılında kurulan futbol takımımız düzenlenen müsabakalarda başarılı bir şekilde mücadele etmiştir.

Sonuç olarak bölümümüz, hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli mükemmel bakım verebilecek, dünya standartlarında hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

NEDEN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON?

Günümüzde bilim ve teknolojideki ilerlemeler ve sağlık bakım alanındaki gelişmelere paralel olarak hastaların yaşama şanslarının artmış olması, yaşamak kadar yaşam kalitesinin önemli olduğunun anlaşılması ve sağlıklı olmak tanımının daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesi fizyoterapistlere duyulan ihtiyacı artırmış ve mesleğin gelişimini kaçınılmaz kılmıştır.

Son yıllarda artan fizyoterapi okulları/bölümleri ve bu bölümlerden her yıl mezun olan yüzlerce fizyoterapiste rağmen, toplumların sağlık ihtiyacına paralel olarak ülkemizdeki fizyoterapist ihtiyacı da artmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede ve çağdaş seviyelerde verilebilmesi, yeterli mekan, alt yapı ve ekipman kadar, yeterli sayıda ve etkin şekilde yetiştirilmiş elemanlar ile mümkün olmaktadır.

Türkiye’de 2012 yılında 100.000 kişi başına düşen fizyoterapist sayısı 4 olarak kaydedilmiş olup, günümüzde bu sayı yaklaşık olarak 15’e yükselmekle birlikte hâlâ Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından (100.000 kişiye ortalama 40.3) düşüktür.

Tokat’ın nüfusu (602.086) ve ilimizde çalışan fizyoterapist sayısı (70) göz önünde bulundurulduğunda, fizyoterapi ve rehabilitasyon programı ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri içerisinde yer alan kişilerce sunulacak hizmetin gerekliliği önem kazanmaktadır.

Fakültemizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi multidisipliner bir eğitim anlayışı içerisinde, üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak, sosyal, kültürel gelişim sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır.

 

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde; öğrencilerimize gelişmiş bir teorik eğitimin yanı sıra, uygulamaya dayalı bir eğitim verilmekte olup, öğrencilerimiz kurumumuz içerisinde bulunan laboratuvarlarımızdan yararlanabildiği gibi ilimizde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve Gaziosmanpaşa Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde uygulama yapma imkânına sahip olabilmektedirler. Öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra üniversitemizin sunduğu sosyal olanaklardan da faydalanabilmektedirler.

 

Sonuç olarak bölümümüz, hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli rehabilitasyon hizmeti verebilecek, dünya standartlarında fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.