Aday Öğrenci

Bağlantılar

Aday Öğrenci

  •  1 Haziran 2018 Cuma
  •  2912 Görüntüleme
  •  Yazdır

  

NEDEN SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ?

 

Sevgili Aday Öğrenciler,

 

Sağlık Bilimleri Fakültemiz 1996 yılında kurulan Tokat Sağlık Yüksekokulu’nun 2016 yılında kapatılarak fakülteye dönüşmesi ile kurulmuştur. Fakültemiz 1993-1994 yılında hemşirelik, 1997-1998 yılında ebelik bölümüne öğrenci kabulüne başlamıştır. 2018-2019 eğitim–öğretim yılından itibaren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne, 2020-2021 yılından itibaren Beslenme ve Diyetetik Bölümüne öğrenci alımına başlanmıştır. Daha önce Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren fakültemiz bünyesinde eğitim programını devam ettirmektedir.

 

Fakültemiz kaliteli eğitim sistemi ve güçlü akademisyenleri ile tercih edilen bir fakültedir. Fakültemizin temel amacı; Atatürk ilkeleri ışığında, bilimsel anlayışlı, çağdaş, kendisine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmektir.

 

Fakültemizde toplamda 12 bölüm bulunmaktadır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ve Hemşirelik bölümleri eğitim-öğretim programlarını aktif olarak devam ettirmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Ergoterapi, Çocuk Gelişimi ve Gerontoloji bölümlerimizde ise lisans öğretimi için gerekli akademik altyapının tamamlanmasına yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir.

 

Fakültemizde 3 Profesör, 20 Öğretim Üyesi, 10 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere 43 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca 11 adet idari personel bulunmaktadır.

 

Fakültemizde yer alan lisans bölümlerinin yanı sıra 2014 yılı bahar döneminden itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programı devam etmektedir. 2020-2021 güz döneminden itibaren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dallarında yüksek lisans programına, Ebelik Anabilim Dalı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora programına öğrenci alımına başlanmıştır.

 

Sağlık Bilimleri Fakültemiz eğitim-öğretim hayatına 2019 yılından itibaren yeni binasında devam etmektedir. Fakültemizde öğrencilerimizin teorik eğitimi için 16 derslik, uygulama eğitimlerine yönelik; Beslenme ve Diyetetik bölümünün bir, Ebelik bölümünün iki, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün iki,  Hemşirelik bölümünün iki olmak üzere toplamda yedi adet laboratuvar bulunmaktadır.

 

Fakültemizde eğitim dili Türkçe’dir. Eğitim-öğretim süresi tüm programlar için 4 yıldır. Lisans programlarımızdan mezun olabilmek için 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli ders yükünün başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

 

Öğrenci Değişim Programları (Erasmus, Farabi, Mevlana) kapsamında öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler arasından seçtiği üniversitede, programın koşullarına uygun olarak eğitim alabilmektedirler.

 

Öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda gelişimi en az bilimsel çalışmalar kadar önemsenmektedir. Ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla Hayata Dokunan Eller ve Kızılay Kulübü isimli öğrenci kulüpleri kurulmuştur.

 

            Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Tokat'a yaklaşık 9 km uzaklıkta ve Tokat - Amasya yolu üzerindedir. Kampüs ulaşımı özel toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Merkezi yemekhanemizde sağlıklı, kaliteli ve hijyenik bir ortamda çıkarılan yemekler ile öğrencilerimize öğle ve akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Ayrıca kampüs içerisinde yurt imkânı, yarı olimpik yüzme havuzu, konukevi, restoran-kafeterya ve sosyal tesisler bulunmaktadır.

 

Bizimle birlikte geleceğe aydınlık bakmayı hedefleyen sevgili öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz.

 

NEDEN ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ?

 

Acil yardım ve afet yönetimi alanı çok disiplinli, çok aktörlü, çok yönlü, dinamik ve karmaşık süreçlerin bir uygulamasıdır. Son dönemlerde önemli hale gelen bu alan, her geçen gün daha yüksek derecede kurumsallaşma ve profesyonelleşme göstermektedir. Bu durum doğal olarak bu alanlarda çalışmalar yürütebilecek ve farklı disiplinlerin bir bütün halinde uygulamasını yapabilecek nitelikli insan kaynağı ihtiyacını doğurmaktadır. Bu amaçla pek çok üniversite tarafından açılan programlarla orta ve uzun vadede acil yardım ve afetlerle ilgili nitelikli insan kaynağını karşılanması hedeflemektedir.

Bölümümüz bu amaçla Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Programı olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci almış ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 16.05. 2020 tarihli kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine aktarılmış ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine Sağlık Bilimler Fakültesi bünyesinde başlamıştır.  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ülkemizde hali hazırda bu alanda lisans düzeyinde örgün eğitim veren dokuz devlet üniversitesinden biridir. Bölümümüz 1996 yılından beri aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan, kaliteli eğitim sistemine sahip ve güçlü akademisyenleri ile tercih edilen bir fakülte bünyesinde bulunmaktadır. Bu sayede bölümümüz müfredatında bulunan teorik ve uygulamalı tüm sağlık tabanlı dersler laboratuvar imkânları ile alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Bunun yanı sıra yönetim, acil durum, afet yönetimi, arama kurtarma, eğitim, itfaiyecilik, mühendislik ve sağlıkla ilgili farklı alanları barındıran çok disiplinli bir ders müfredatına sahip olan bölümümüzün üniversitemizin merkez kampüsünün sağladığı imkânlardan da faydalanmaktadır. Mühendislik fakültesi, spor bilimleri fakültesinin ilgili bölümlerinden, meslek yüksekokullarımızın sivil savunma ve itfaiyecilik, adalet vb. programlarından alanında uzman öğretim elamanları bölümüzde teorik ve uygulamalı dersler vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz kampüsümüzde bulunan kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi imkânlardan eğitim sürecinde faydalanmaktadır. Öğrencilerimiz bölümümüzün iş birliği içinde olduğu acil yardım ve afet yönetimi alanında faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlardan (AFAD, İtfaiye Müdürlüğü) uygulamalı eğitimler alma imkânına sahip olacaktır. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra teknik gezi ve tatbikat programları ile de kişisel gelişimlerini ilerletme ve alanda tecrübe kazanma imkânına kavuşacaktır.

Bölümüzde dört yıllık lisans öğrenimi eğitimi tamamlayan öğrencilerimiz bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman olarak yetişeceklerdir. Bölümümüz öğrencileri il afet ve acil durum müdürlüklerinde, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinde, belediyeler başta olmak üzere kamu teşkilatlarında ilgili merkezlerde, 112 ambulans merkezlerinde, itfaiyelerde koordinatör ve yönetici olarak çalışabilir. Özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde afet yönetimiyle ilgili alanlarda, uluslararası kuruluşlarda, afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda da çalışabilir.

 

 NEDEN BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ?

 

Beslenmenin; büyüme, gelişme, sağlıklı olma/kalma, yüksek yaşam kalitesine sahip olma gibi hususlardaki önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılmakta ve diyetisyenlere duyulan gereksinim de o ölçüde artmaktadır.

Yetersiz ve/veya dengesiz beslenme pek çok metabolik hastalığın (diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, vb.) nedeni olarak kabul edilmekte; doğru beslenme ise hemen her sağlık sorununun bertaraf edilmesinde vurgulanmaktadır. Bu bakış açısıyla, insanların kendi beslenme durumları hakkında farkındalık oluşturan ve ayrıca beslenme alışkanlıklarını düzenleyen diyetisyenlik mesleği bütüncül tıbbın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

İlk kez 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde, Ulusal Beslenme ve Diyetetik Çekirdek Eğitim Programı uygulanmaktadır. Program dâhilinde mesleğe yönelik teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerin işleneceği tam donanımlı bölüm laboratuvarları, öğrencilere birebir uygulama yapma imkânı verecek şekilde hazırdır. Bununla birlikte öğrencilerimizin mesleki gelişimleri eğitimlerinin son yılında hastane, kurum ve saha stajları ile desteklenmekte, gerekli ilke, kavram, bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanmaktadır.

Sizlerde üniversitemizin sunduğu sosyal imkânları, mesleki ve bilimsel bilgi ve beceriler ile harmanlayarak tam donanımlı, uluslararası standartlarda bir diyetisyen olmak istiyorsanız bölümümüze bekliyoruz.

NEDEN EBELİK BÖLÜMÜ?

 

Ebelik mesleği insanlık tarihi kadar eskidir. Ülkemizde ebelik usta-çırak ilişkisi ile başlamış, eğitimin gelişmesiyle beraber ebe okulları, liseler, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve günümüzde doktora düzeyinde eğitimlerle sürdürülmektedir. Ebelik mesleği temelde ailenin ve çocuğun, genelde ailenin ve toplumun sağlığını korumayı amaçlar.

 

Ebelik eğitimi, lise mezunları için tam gün esasına dayalı en az 4 yıl süreli teorik ve pratik eğitimden oluşur.

 

Ebeler Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar ile Üniversite Hastaneleri ve özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilirler. Lisans mezunu ebeler isterlerse lisans eğitiminden sonra alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev yapabilirler.

 

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nde; öğrencilerimize gelişmiş bir teorik eğitimin yanı sıra, neredeyse yarıya yakını uygulamaya dayalı bir eğitim verilmekte olup, öğrencilerimiz kurumumuz içerisinde gelişmiş alt yapısı bulunan laboratuvarlarımızdan yararlanabildiği gibi ilimizde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde uygulama yapma imkânına sahip olabilmektedirler. Bu uygulamaları doğrudan alanında deneyimli ve tecrübeli eğiticileri rehberliğinde yürütmektedirler.

 

Öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra üniversitemizin sunduğu sosyal olanaklardan da faydalanabilmektedirler. Fakültemiz bünyesinde Hayata Dokunan Eller ve Kızılay Kulübü bulunmakta olup, öğrencilerimiz bu kulüplerde boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal aktivitelere katılma imkânına sahip olabilmektedirler.

 

Sonuç olarak bölümümüz, hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli bakım verebilecek, dünya standartlarında ebeler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Ebelik bölümümüz için sabırlı, şefkatli, samimi, yeni bir yaşamın ilk anlarına tanıklık etmek isteyen, değişime ve gelişime açık, üretken öğrencilerimizi fakültemize bekliyoruz.

 

NEDEN HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ?

 

Fakültemizde hemşirelik eğitimi 24 yıldır köklü bir geçmişe dayanmaktadır. Eğitim, alanında oldukça yetkin bir profesör, yedi doktor öğretim üyesi, sekiz öğretim görevlisi ve yedi araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir. Hemşirelik programımız, multidisipliner bir eğitim anlayışı içerisinde, üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak, sosyal, kültürel gelişim sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır.

 

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde; öğrencilerimize gelişmiş bir teorik eğitimin yanı sıra, neredeyse yarıya yakını uygulamaya dayalı bir eğitim verilmekte olup, öğrencilerimiz kurumumuz içerisinde gelişmiş alt yapısı bulunan laboratuvarlarımızdan yararlanabildiği gibi ilimizde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde uygulama yapma imkânına sahip olabilmektedirler. Bu uygulamaları doğrudan alanında deneyimli ve tecrübeli eğiticileri rehberliğinde yürütmektedirler.

 

Öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra üniversitemizin sunduğu sosyal olanaklardan da faydalanabilmektedirler. Fakültemiz bünyesinde Hayata Dokunan Eller ve Puzzle Kulübü bulunmakta olup, öğrencilerimiz bu kulüplerde boş zamanlarını değerlendirme ve sosyal aktivitelere katılma imkânına sahip olabilmektedirler. Aynı zamanda bölümümüz bünyesinde 2016 yılında kurulan futbol takımımız düzenlenen müsabakalarda başarılı bir şekilde mücadele etmiştir.

 

Sonuç olarak bölümümüz, hasta/sağlıklı bireye kanıt temelli mükemmel bakım verebilecek, dünya standartlarında hemşireler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

NEDEN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON?

Günümüzde bilim ve teknolojideki ilerlemeler ve sağlık bakım alanındaki gelişmelere paralel olarak hastaların yaşama şanslarının artmış olması, yaşamak kadar yaşam kalitesinin önemli olduğunun anlaşılması, bunun halk sağlığı politikası haline gelmesi ve sağlıklı olmak tanımının daha geniş bir perspektifle değerlendirilmesi, fizyoterapistlere duyulan ihtiyacı artırmış ve mesleğin gelişimini kaçınılmaz kılmıştır.

Son yıllarda artan fizyoterapi okulları/bölümleri ve bu bölümlerden her yıl mezun olan yüzlerce fizyoterapist bulunmasıyla birlikte, toplumların sağlık ihtiyacındaki artışa paralel olarak ülkemizdeki fizyoterapist ihtiyacı da artmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede ve çağdaş seviyelerde verilebilmesi, yeterli mekan, alt yapı ve ekipman kadar, yeterli sayıda ve etkin şekilde yetiştirilmiş elemanların olması ile mümkün olmaktadır.

Türkiye’de 100.000 kişi başına düşen fizyoterapist sayısı hâlâ Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından düşüktür.

Tokat’ın nüfusu ve ilimizde çalışan fizyoterapist sayısı göz önünde bulundurulduğunda, fizyoterapi ve rehabilitasyon programı ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri içerisinde yer alan kişilerce sunulacak hizmetin gerekliliği önem kazanmaktadır.

Fakültemizde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi multidisipliner bir eğitim anlayışı içerisinde, üniversite eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları kazandıracak, sosyal, kültürel gelişim sağlayacak nitelikte hazırlanmıştır.

 

Nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde; öğrencilerimize gelişmiş bir teorik eğitimin yanı sıra, uygulamaya dayalı bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz kurumumuz içerisinde bulunan laboratuvarlarımızdan yararlanabildiği gibi ilimizde bulunan Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda, üniversitemizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, fizik tedavi ve tıp merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulama yapma imkânına sahip olabilmektedirler. Öğrencilerimiz aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra üniversitemizin sunduğu sosyal olanaklardan da faydalanabilmektedirler.

 

Sonuç olarak bölümümüz, hasta/sağlıklı bireylere kanıt temelli rehabilitasyon hizmeti verebilecek, dünya standartlarında fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

 

 
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.