Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
  • Tanıtım

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ilk olarak,  Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu’nda, 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla açılmış ve ilk öğrencilerini 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kabul etmiştir. Bölümümüz,Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.05.2020 tarihinde aldığı kararla Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine dahil edilmiş ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenci kabulüne devam edip derslerini ve diğer faaliyetlerini yürütmektedir.

Bölümüzde 3 Öğretim Üyesi 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Derslerimiz sağlık dersleri, acil yardım ve afet yönetimi ile ilgili alan dersleri, yönetim ve organizasyon dersleri ve spor bilimleri derslerini kapsamak üzere 4 farklı disiplinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Teorik derslerimiz fakültemiz dersliklerinde yapılmakta olup, uygulamalı derslerimizin uygulamaları derslerin içeriğine göre çeşitli kurum ve kuruluşlarla (örn; AFAD, İl İtfaiye Müdürlüğü) işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

Bölümümüz öğretim süresi 4 yıl olup öğretim dili Türkçedir. Derslerimizin 8 dönemlik AKTS toplamı 240’dır.

 Acil Yardım ve Afet Yönetimi programından mezun olanlar çok geniş istihdam olanaklarına sahiptirler. Bunlardan bazıları şunlardır;

  • Acil Durum Yönetimi Başkanlığı teşkilatı içerisinde bulunan merkez ve il şubelerinde yönetici, kısım şefi veya uzman olarak görev alabilirler.
  • İl Afet ve Acil Durum müdürlükleri içerisinde memur veya saha elemanı olarak görev alabilirler.
  • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüklerinde memur veya saha elemanı olarak görev alabilirler.
  • Her türlü il, ilçe belediyelerine ait itfaiye müdürlüklerinde uzman veya yönetici konumunda çalışabilirler.
  • 112 ambulans merkezlerinde uzman veya koordinatör olarak çalışabilirler.
  • 5902 nolu kanun içerisinde belirlenmiş çerçeve niteliğinde faaliyet gösteren özel sektör kurumlarında çalışabilirler.
  • Kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi gibi konularda faaliyet gösterebilirler.
  • Üniversitelerde akademik kariyer yapabilir ve iş hayatlarına bilim insanı olarak devam edebilirler.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.