Ebelik Anabilim Dalı

  • Ebelik Anabilim Dalı
  • Tanıtım

PROGRAMIN AMACI

 

Ebelik Tezli Yüksek lisans programının amacı, ebelik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutuma sahip, uygulamalarında bilimsel verileri kullanan, sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, uluslararası mesleki etik değerlere bağlı ve disiplinler arası ekip çalışması yapan ebeler yetiştirmektir. 

 

PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİLER  

Ülkemizde yüksek lisans diplomasına sahip ebe sayısı son derece azdır. Ebe ihtiyacını karşılamak üzere Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin sayısı artmakla birlikte alanda yeterli öğretim üyesi de bulunmamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Ebelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı uygulanmaktadır. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi veren sayılı yüksek öğretim kurumları arasındadır.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 07.11.2014 tarihli   Genel Kurul toplantısında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Ebelik Anabilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılmasına karar verilmiştir. Bu anabilim dalı başkanlığına atnamış olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür ALPARSLAN devam etmektedir. Anabilim Dalımız kurucu kadrosunda,  Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik bölümünden 2 öğretim üyesi , Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalından 1 öğretim üyesi bulunmaktadır. Halen 2 Doç. Dr., 3 Dr. Öğr. Üyesi ile eğitimine devam etmektedir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.