Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı

  • Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı
  • Tanıtım

Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı

Toplu beslenme, hızlı teknolojik gelişmeler, ürün çeşitliliğinde artış, toplu beslenmenin sosyal yaşamdaki yeri, besin tercihlerindeki ve tüketici beklentilerindeki değişimlerle beraber tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişe paralel olarak insanların ev dışında, bir arada ve başkaları tarafından hazırlanmış yiyeceklerle beslenme şeklinde tanımlanmaktadır. Toplu Beslenme Sistemleri,  tüketicilerin en az bir öğün fizyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinmesinin karşılanmasını, tüketici profili ve özelliklerine göre yiyecek sunulmasını, toplu beslenme sistemlerinden yararlananların sayısının artırılmasını ve besin zehirlenmeleri ve halk sağlığı risklerinin önüne geçilerek tüketicilerin uygun hazırlama ve pişirme teknikleri kullanarak besin değeri korunmuş, öğün paylarının dengelendiği, ekonomik, hijyenik, sağlıklı, güvenilir miktar bakımından yeterli ve çeşitlilik içeren, tüketicilerin hoşuna gidecek uygun fiziki koşullarda servis edilmesini hedeflemektedir. 

Otel, kreş, okul, lokanta, fabrika, hızlı hazır yemek sistemleri, hastaneler, huzurevleri, hava, deniz, demiryolu ulaşım sistemleri gibi çeşitli toplu beslenme yapılan kurumlar için menülerin planlanması, besinlerin satın alınması, hazırlanıp pişirilmesi, servis edilmesi, oluşan artıkların kaldırılması, tüm hizmetlerin hijyenik standartlara uygun olarak yürütülmesi ve etkili maliyet kontrolünün yapılması konularını inceleyen anabilim dalıdır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalı 21.09.2011 tarih ve B.30.0.EÖB-101.03-6394 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Kararı ile 2011 yılında kurulmuştur. Toplu Beslenme Sistemleri Anabilim Dalında 2 Dr. Öğr. Üyesi bulunmaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.