Dekanın Mesajı

  • DEKANIN MESAJI
  

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 1996 yılında Tokat Sağlık Yüksekokulu olarak Eğitim ve Öğretim hayatına başlamış olup 2016 yılında gerekli alt yapı ve akademik hazırlıkların sonucunda Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmüştür.

Fakültemizde; Beslenme ve Diyetetik, , Dil ve Konuşma Terapisi, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmetler olmak üzere sağlık bilimlerinin özellikli alanları bir arada yer almaktadır. Ebelik, Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrenci kabulüne başlamıştır.

Ayrıca, Ebelik Anabilim Dalı yüksek lisans programı ile öğrenci almaktadır. Öğrencilerimiz, “Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği” ile yurt dışında 3-12 ay arasında olmak üzere eğitimlerini sürdürebilmektedirler. Staj hareketliliği de yapılarak yurt dışına gidilebilmektedir. Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı ile öğrencilerimiz yurt içindeki bir üniversitede eğitimlerini iki yarıyıl süresince sürdürebilmektedirler.

Ebelik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz;  Sağlık Bakanlığı’na ve Üniversitelere bağlı hastanelerle, özel hastanelerde, doğumevlerinde, doğum kliniklerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde ve dispanserlerde çalışabilirler. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünde öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler.

Hemşirelik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz; tüm özel ve kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, tıp merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşları,  yaşlı bakım evleri, okullar, işyeri sağlık birimleri, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, acil sağlık hizmetleri ve dispanserlerde çalışabilirler. Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu ebelik bölümünde öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, disiplinler arası bütünleşmeyi hedefleyen bir eğitim-öğretim kurumu olarak genç, dinamik ve aynı zamanda donanımlı bir eğitim kadrosuna sahiptir.

Günümüzün değişen sağlık gereksinimlerine göre iç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimler dikkate alınarak eğitim programlarımız sürekli güncellenmektedir. Öğrencilerimiz toplum sağlığına ve sağlığın iyileştirilmesine önemli katkılar veren uygulamalarda yer almaktadır. Hedefimiz, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunmasını ve geliştirilmesini hedef edinen, yenilik ve değişimlere duyarlı, mesleki standartlar düzeyinde hizmet veren, eğitim, yönetim ve araştırmalarda rol ve sorumluluk alarak mesleki kariyerini geliştiren, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen aynı zamanda ulusal sorunlarımıza duyarlı, insanları seven, toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

 

2018-2019 ders yılında öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

 

                                                                                                                 Prof. Dr. Funda DEMİRTÜRK

                                                                                                                                                                                             Dekan

 

 

 

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.