Dekanın Mesajı

  • DEKANIN MESAJI
Sağlık, hayattaki en önemli olgudur ve sağlıklı olmak, başarı ve mutluluk için bir araç olmaktan ziyade, yaşamımızdaki ana hedeflerden biri olmalıdır.  Çünkü sağlığın olmadığı bir yaşamda, pek çok şey eksik kalmakta ve anlamını yitirmektedir.

Aile ve ardından okullarda verilen ve doğru sağlık davranışlarının kazandırılmasına yönelik eğitim; sağlığımız ile ilgili kişisel farkındalıklarımız, doğru alışkanlıklarımız ve olumlu tutumumuz ile kaliteli sağlık hizmetleri sunumu; bireyin ve toplumun sağlığını koruyabilmesi veya geliştirebilmesi için vazgeçilmez unsurlardır.

Kaliteli sağlık hizmeti, yeterli fiziki ve teknik alt yapının yanı sıra, alanında en iyi şekilde yetişmiş sağlık profesyonelleri ile mümkün olmaktadır.

Sıcak bir aile ortamı olarak gördüğümüz fakültemizde, geleceğin sağlık profesyonelleri olacak öğrencilerimizi, birey ve toplum sağlığının her alanında en iyi şekilde hizmet verebilecek şekilde yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla, öğrencilerimizi güncel ve kanıta dayalı mesleki bilgi ve beceriler ile donatmaya çalışırken, karakterlerinin ortak özellikleri olarak ön plana çıkan insan ve tabiat sevgisi, yaşamın kutsallığına olan saygı, merhamet, adalet, şefkat ve empati gibi kavramlar ve değerler açısından da desteklemeye özen gösteriyoruz. Bu sebeple, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan tüm öğrencilerimizin, kişisel ve mesleki yaşamlarında örnek bireyler olacaklarına yürekten inanıyoruz.

Yönetimde ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde “İletişim, İyi niyet ve İş birliği” ilkelerinin esas alındığı fakültemizde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve idari personelimizin barış ve huzur dolu bir ortamda çalışmasını önemsiyoruz. Sorunların iletilmesi ve çözümünde hiyerarşi zincirinin işletilmesine kurum kültürümüz adına dikkat ediyoruz.

Hizmet içi eğitimler ile kendimizi geliştirmeye, toplum temelli faaliyetler ile de toplum sağlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Disiplinler arası çalışmanın önemini benimsemiş, sorumluluk sahibi, çalışkan ve özverili kadromuz ile akademik süreçte yol alırken, birlikte çalışmak kadar beraber iyi vakit geçirebilmenin de çok kıymetli olduğuna inanıyor ve sosyal etkinliklerde buluşmaya; iyi ve kötü günleri paylaşmaya özen gösteriyoruz.

Öğrencisi, öğretim elemanı, lisans, yüksek lisans ve doktora programları ile sürekli büyüyen ve gelişen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, vizyonuna yönelik hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu yolculukta desteklerini esirgemeyen üniversitemiz yönetimi başta olmak üzere tüm akademik ve idari birimler ile fakültemiz akademik ve idari personeline teşekkür eder ve saygılarımı sunarken; mezun, aday ve fakültemizde eğitim- öğretim hayatına devam eden tüm öğrencilerimizi sevgi ile selamlarım.


Prof. Dr. Funda DEMİRTÜRK

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

 


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.