Değişim Programları

  • ANA SAYFA
  • ÖĞRENCİ
  • DEĞİŞİM PROGRAMLARI

  

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik eden ve üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini sağlayan bir Avrupa Birliği programdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Erasmus programı, Hayat boyu Öğrenme Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine aday ülke olan Türkiye'yi kapsamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde 1987’den beri uygulanmaktadır. 2003 yılı itibariyle 1 milyon 100 bin civarında öğrenci değişimi yapılmış olması bakımından da AB Eğitim ve Gençlik Programlarının en cazibeli programı olduğu söylenebilir. Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Erasmus programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bütün faaliyetlerde, taraflardan en az birinin Avrupa Birliği üyesi ülke kurumu olması şartı aranmaktadır.

 

Erasmus Koordinatörleri

Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bahtışen KARTAL

Ebelik Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hatice ACAR BEKTAŞ

Hemşirelik Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Şahizer ERAYDIN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Koordinatörü

Prof. Dr. Funda DEMİRTÜRK

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr.Üyesi Elif Azize ÖZŞAHİN DELİBAŞ

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Mehtap ARAS

 

 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.  

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

 

Farabi Koordinatörleri

Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mukaddes DEMİR ACAR

Ebelik Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÇETİN

Hemşirelik Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Tülay YILMAZ BİNGÖL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr. Ayla GÜNAL

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü

-

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MUMCU

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında   eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. 

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

Mevlana Koordinatörleri

Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümran ÇEVİK GÜNER

Ebelik Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr. Zümrüt YILAR ERKEK

Hemşirelik Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ümran ÇEVİK GÜNER 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ACUNGİL

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Koordinatörü

-

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap ARAS

 

 


Bologna Süreci  (Tyyç)

Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Döndü BATKIN ERTÜRK

Ebelik Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Döndü BATKIN ERTÜRK

Hemşirelik Bölüm Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇAYLAK ALTUN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Koordinatörü

Doç.Dr. Ayla GÜNAL

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.