Tanıtım

FAKÜLTE TANITIM

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüksek Sağlık Şurası’nın 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararları doğrultusunda 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Tokat Sağlık Yüksekokulu’nun 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmesi ile kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri Fakültesi üniversitemizin Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde olup il merkezinde bulunmaktadır. 11.711 m2 lik Sağlık Bilimleri Fakültesi bina projesi tamamlanmış olup 2019 Haziran ayında faaliyete geçmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans programında Ebelik,  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik ve  Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine eğitim verilmekte, ebelik ve hemşirelik bölümlerinde lisansüstü öğrenci kabulü yapılmaktadır. 1993- 1994 yılında hemşirelik bölümünde, 1997-1998 yılında ebelik bölümünde öğrenci alımına başlanmıştır. 2018-2019 Eğitim–Öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerine, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında ise Beslenme ve Diyetetik Bölümüne öğrenci alımına başlanmıştır.

Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinde lisans tamamlama programları bulunmaktadır. 

Fakültemizde 3 Profesör, 3 Doçent, 33 Doktor Öğretim Üyesi, 8 Öğretim Görevlisi, 13 Araştırma Görevlisi olmak üzere 60 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları (Erasmus, Farabi, Mevlana) kapsamında öğrencilerimiz üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler arasından seçtiği üniversitede, programın koşullarına uygun olarak eğitim alabilmektedirler. 

Fakültemizde eğitim dili Türkçe'dir ve eğitim-öğretim süresi tüm programlar için 4 yıldır. Lisans programlarımızdan mezun olabilmek için 240 AKTS' lik zorunlu ve seçmeli ders yükünün başarıyla tamamlanması gerekmektedir.

Fakültemizde 16 derslik ve 8 laboratuvar bulunmaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.