Misyon ve Vizyon


Misyonumuz

  • Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş ve yeniliklere açık; milli ve manevi değerlere sahip; mesleki bilgi ve becerilerini evrensel ilkeler ve kültürel değerleri ile birleştirebilen; bireyin bütünlüğüne, insan haklarına ve yaşama saygılı; kültür ve sanat konularında duyarlı; eğitim teknolojilerini kullanabilen ve iletişim becerisi yüksek; yaşam boyu öğrenme ve gelişmeye istekli; disiplinler arası çalışmanın önemini benimsemiş ve mesleki etik ilkelerine bağlı; sorgulayan, hedefleri olan, değer üretebilen ve çözüm odaklı sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek
  • İnterdisipliner ve multidisipliner çalışmalar ile bilime katkı sunmak
  • Kanıta dayalı bilgi ve uygulamalar ile birey ve toplum sağlığı yararına çalışmak

 

Vizyonumuz

Eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası arenada tanınan, örnek alınan ve en çok tercih edilen sağlık bilimleri fakültesi olmak. 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Taşlıçiftlik Yerleşkesi, 60250 TOKAT / TÜRKİYE Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.