Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası   
 
   
 
Tanıtım
 

 FAKÜLTE TANITIM

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yüksek Sağlık Şurası’nın 23 Mayıs 1995 tarih ve 185/1 sayılı kararları doğrultusunda 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan Tokat Sağlık Yüksekokulu’nun 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmesi ile kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri Fakültesi üniversitemizin Taşlıçiftlik Yerleşkesi’nde olup il merkezinde bulunmaktadır. Fakültemiz şu an geçici olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile ortak binada hizmet vermektedir.

11.711 m2 lik Sağlık Bilimleri Fakültesi bina projesi tamamlanmış olup 2015 yılı içerisinde yapımına başlanmıştır.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekilimiz Prof. Dr. Hacı Ömer ATEŞ, Dekan Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Ayla GÜNAL, Ebelik Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Özgür ALPARSLAN, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Funda Demirtürk, Hemşirelik Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Aygül KISSAL ile birlikte 8 Yardımcı Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 26 öğretim elemanıyla eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans programında hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencilerine eğitim verilmekte, ebelik bölümünde lisansüstü öğrenci kabulü yapılmaktadır. Uzaktan eğitim lisans programında hemşirelik ve ebelik bölümüne öğrenci kabul edilmektedir. Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği ile yurt dışında 3-12 ay arasında olmak üzere eğitimlerini sürdürebilirler. Staj hareketliliği de yapılarak yurt dışına gidilebilmektedir. Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı ile öğrencilerimiz yurt içindeki bir üniversitede eğitimlerini iki yarıyıl süresince sürdürebilmektedirler.

Fakültemizde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 496 hemşirelik bölümü, 322 ebelik bölümü olmak üzere toplam 818 öğrenciye eğitim verilmiştir.

Fakültemizde 9 derslik, 1 amfi ve öğrencilerimizin uygulama becerilerini geliştirmek için beceri laboratuarı, doğum laboratuarı, AÇS laboratuarı ve ilk yardım laboratuarı bulunmaktadır.

 

MİSYONUMUZ

 

Fakültemiz; Atatürk ilkeleri ışığında, bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, insana, insan sağlığına, bireyin bütünlüğüne, sağlığın önemli bir değer olduğuna, sağlık hizmetlerinin diğer ekip üyeleri ile işbirliği içinde toplumun her kesimine sunulması gerektiğine ve etik değerlerin hizmete rehberlik etmesi gerektiğine inanan, araştıran, araştırıcı lider lisans mezunları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

VİZYONUMUZ

 

Öğrencileri, öğretim elemanları, donanımlı mezunları ve bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, tercih edilen lider bir Lisans düzeyinde sağlık eğitim kurumu olmak.

 

 

 
 
   
 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2012© Tüm Hakları Saklıdır.